TERIMA KASIH DAN DATANG LAGI

Ahad, 3 Oktober 2010


PUAN FAZILA BINTI ABDUL WAHAB
KETUA PASUKAN NAZIRAN ESPKB-JANM

PIHAK SMKTM2 MERAKAMKAN SETINGGI-TINGGI
PENGHARGAAN BUAT SEMUA AHLI PASUKAN NAZIRAN
YANG TELAH BANYAK MEMBERI TUNJUK AJAR SERTA
KERJASAMA KEPADA SEKOLAH . TERIMA KASIH

0 Comments: